Vi velger å holde prisene uforandret i år, selv om kostnadene på ball og andre driftsmidler har steget mer enn vi hadde håpet på. Dette gjør vi for at flest mulig skal ha mulighet til å komme på besøk til oss for å spille PAINTBALL! 

Priser (2023):

*Spilling med leie av alt utstyr, luftfylling og 500 ball, pr. pers.:
*Spilling med eget utstyr og luft, inkl. 500 ball, pr. pers.:
*Luftfylling (kun ved eget utstyr) pr. pers.:
*Ekstra ball (500 baller):
*En time ekstra spilling, pr. pers.:
*Varm grill:

(Alle priser er inkludert mva.)

 

kr. 500,-
kr. 300,-
kr. 100,-
kr. 225,-
kr. 175,-
kr. 350,-